Referencie

Referencie

| Pozemkové úpravy PENTAS

Práce v oblasti pozemkových úprav

 

Ukončené, schválené a zapísané v údajoch jednotlivých katastrov:

Projekt PÚ k.ú. Pochabany, termín ukončenia 07/2002,
Projekt PÚ k.ú. Mojzesovo, termín ukončenia 08/2009,
Projekt PÚ k.ú. Malé Hoste, termín ukončenia 06/2010,
Projekt PÚ k.ú. Veľká Maňa, termín ukončenia 08/2012,
Projekt PÚ k.ú. Černík, termín ukončenia 04/2013,

 

Projekt JPÚ v časti k.ú. Sekule-Mláky, termín ukončenia 10/2007,
Projekt JPÚ v časti k.ú. Bohunice, lokalita ´Krátke pole a Panské diely´, termín ukončenia 05/2012,
Projekt JPÚ v časti k.ú. Dolný Chotár, hon ´Za vodou´, termín ukončenia 06/2013,


5x ZRPS (Šašovské Podhradie, Slaská, Píla, Veľké Pole, Liptovské Revúce),
10x ROEP (Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Kľačany, Vlachy, Vlašky, Jamník, Jakubovany, Chrastince, Vinica, Hlohovec),
5x ROEPvIN (Šašovské Podhradie, Slaská, Píla, Veľké Pole, Liptovské Revúce).

 

Rozpracované

Projekt PÚ k.ú. Podkylava, zverejnený návrh nového stavu


Projekt JPÚ v časti k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica, rozhodnutie o povolení pozemkových úprav,
Projekt JPÚ v časti k.ú. Šoporňa, rozhodnutie o nariadení prípravného konania,

 

ROEPvIN Liptovská Lúžna - pred ukončením

 

V krátkosti o pozemkových úpravách 

V dôsledku historického vývoja a iných skutočností sa vlastnícke vzťahy dostávajú do pozície, kedy prichádza k značnej paralyzácii trhu s nehnuteľnosťami. Pozemkové úpravy sú v takom prípade veľakrát jediným prostriedkom, ako tento stav zmeniť. 

V rámci konania prichádza k usporiadaniu pozemkového vlastníctva, čo následne umožní jednoduchší trh s nehnuteľnosťami, alebo vlastník dokáže v ideálnom prípade zlúčiť svoje roztrúsené pozemky, podiely v nich do jedného celku/celkov. 

Tento proces je pomerne dlhodobý od 6 až 12 rokov. V prípade jednoduchých pozemkových úprav je možné tento proces skrátiť na cca 2 roky.

 

 

Práce v oblasti investičnej výstavby

 

Kompletná inžinierska geodetická činnosť pre viaceré stavebné firmy na základe rámcových zmlúv (Reding a.s., Domex s.r.o. a i.)

- zameranie a vyhotovenie podkladových materiálov pre projekciu,
- vytyčovanie a  zameranie stavieb a inžinierskych sietí a ich zápis do digitálnej mapy mesta,
- kontrolné merania,
- geometrické plány,
- iné geodetické činnosti a poradenstvo.Projekty väčšieho rozsahu

- zameranie železničnej trate pre projekt jej modernizácie v úseku Trnava - Nové Mesto nad Váhom, rok 1999-2000, zadávateľ Reming Consult, a.s.,
- polohopisné a výškopisné zameranie pásov pre projekt odkanalizovania obcí Krasňany, Turie, Kunerád, Dolná Tižina, Stráža, okres Žilina, zadávateľ Geodézia Žilina, a.s., rok 2003,


Geodetické práce pre stavby

- okolie pešej zóny v Petržalke Gercenova ulica, dodávateľ Reding, a.s., niekoľko stavieb,
- administratívna budova Tover I. Reding, Račianska ulica, Bratislava,
- administratívna budova Šancova ulica, Bratislava, Reding,
- polyfunkčný objekt Kováčska ulica, Bratislava, Reding, a.s.,
- bytový objekt Lackova ulica k.ú.Karlovka Ves, Reding, a.s.,
- administratívna budova Átrium, Herlianska ulica, Bratislava, Reding, a.s.,
- zástavba rodinných domov lokalita Čerešňové I. Čierna Voda, k.ú.Chorvátsky Grob, dodávateľ Domex, s.r.o.,
- rekonštrukcia nástupišťa na železničnej stanici Nová Mesto Bratislava,
- výstavba školy Veternicova ulica Bratislava, Domex, s.r.o.,
- polyfunkčný objekt na ul.Mahra, Trnava, Reding, a.s.,
- polyfunkčný objekt Petržalka, Domex, s.r.o.,
- polyfunkčný objekt Majerníkova ulica, Dlhé Diely, Bratislava, Reding, a.s.,
- polyfunkčný objekt Račany,
- polyfunkčný objekt Podunajská - Geologická, Reding, a.s.,
- administratívna budova Forte Extra, Petržalka, Bratislava,
- bytový dom Kramer, Železná studnička, Reding, a.s.,


Iné geodetické práce

- zameranie štrkovísk a výpočet kubatúr pre Terraton, a.s.,
- geodetické práce pre poľnohospodárske družstvá Červeník, Hlohovec,
- geodetické práce pre obce Madunice, Jaslovské Bohunice,
- geodetické práce pre SEEDSTAR AGRO, s.r.o., Šaľa.

Práce v oblasti pozemkových úprav, investičnej výstavby, geodetické práce
COPYRIGHT © 2024 P E N T A S s.r.o.
web stránky, grafika, animácie, video, foto
ProfilReferencieVybavenieMinulosťFotogalériaPracovné ponukyKontakt