Profil spoločnosti, história a súčasnosť

Profil

| Pozemkové úpravy PENTAS

     Naša spoločnosť sa od svojho založenia v roku 1994 venuje geodetickej činnosti vo dvoch ťažiskových odvetviach: pozemkové úpravy; od zjednodušených postupov /ZRPS, ROEP, ROEPvIN/ až po komplexné pozemkové úpravy, ktoré v súčasnosti vykonávame v štyroch katastrálnych územiach, a tiež jednoduché pozemkové úpravy, ktoré sme už ukončili v časti územia Sekule pre súkromného investora /golfové ihrisko plus infraštruktúra/ a geodetické služby v investičnej výstavbe.

     Spoločnosť je dlhodobo vlastnícky a personálne stabilizovaná. V rámci vývoja prešla minulý rok zmenou, keď do nej majetkovo vstúpili noví spoločníci, ktorí zabezpečili rozšírenie podnikania aj o ďalšie činnosti súvisiace s nehnuteľnosťami, napr. realitnú činnosť v oblasti pozemkov a o súvisiacu právnu podporu našim klientom pri otázkach týkajúcich sa nehnuteľnosťami. Vstup nových spoločníkov kapitálovo zároveň posilnil spoločnosť navýšením základného imania.

     Začiatkom roku 2008 naša spoločnosť, v rámci svojho rozvoja, reagovala na zvýšený dopyt o naše služby zriadením stáleho pracoviska v Hlohovci.

Profil spoločnosti, história a súčasnosť
COPYRIGHT © 2022 P E N T A S s.r.o.
web stránky, grafika, animácie, video, foto
ProfilReferencieVybavenieRokovanieFotogalériaPracovné ponukyKontakt