Rokovanie Podkylava | Pozemkové úpravy PENTAS
Rokovanie Podkylava | Pozemkové úpravy PENTAS

rokovanie Podkylava

| pozemkové úpravy PENTAS

 

Zadaním autorizačného kódu overíte svoju rezerváciu:

Zadaním autorizačného kódu zrušíte svoju rezerváciu:- pozvánka na rokovanie       - poučenie k prihlasovaniu na rokovanie

Nastavte sa na políčko, ktoré zodpovedá dátumu a času kedy sa chcete zúčastniť prejednávania.

Projekt pozemkových úprav Podkylava
copyright PENTASweb stránky, grafika, animácie, video, foto