Rokovanie Veľká Maňa | Pozemkové úpravy PENTAS
Rokovanie Veľká Maňa | Pozemkové úpravy PENTAS

rokovanie V.Maňa

| pozemkové úpravy PENTAS

 
Prebieha etapa projektu:
Projekt je zapísaný do katastra nehnuteľností

Viac na stránke: www.pozemkovyurad.sk/index.php?choice=7&office=25&sbm=11
Projekt pozemkových úprav Veľká Maňa
copyright PENTASweb stránky, grafika, animácie, video, foto
profil - referencie - vybavenie - rokovanie - fotogaleria - pracovné ponuky - kontakt - linky