Rokovanie Dolný Chotár | Pozemkové úpravy PENTAS
Rokovanie Dolný Chotár | Pozemkové úpravy PENTAS

rokovanie Dolný Chotár - hon ´Za vodou´

| pozemkové úpravy PENTAS

 
Prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov

- Časový harmonogram pozývania účastníkov na prerokovanie
Projekt pozemkových úprav Dolný Chotár
copyright PENTASweb stránky, grafika, animácie, video, foto
profil - referencie - vybavenie - rokovanie - fotogaleria - pracovné ponuky - kontakt - linky