Rokovanie Černík | Pozemkové úpravy PENTAS
Rokovanie Černík | Pozemkové úpravy PENTAS

rokovanie Černík

| pozemkové úpravy PENTAS

 
Prebieha etapa projektu:
Ukončenie projektu, zápis do katastra nehnuteľností

Termín:
31.1.2013

Viac na stránke: www.pozemkovyurad.sk/index.php?choice=7&office=25&sbm=14
Projekt pozemkových úprav Černík
copyright PENTASweb stránky, grafika, animácie, video, foto
profil - referencie - vybavenie - rokovanie - fotogaleria - pracovné ponuky - kontakt - linky